Blooms of sequence-specific culturable bacteria in the sea

Ann-Sofi Rehnstam, Stina Bäckman, David C. Smith, Farooq Azam, Åke Hagström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

123 Citeringar (Scopus)

Sökresultat