Body composition and hand grip strength in healthy community-dwelling older adults in sweden

Elisabet Rothenberg, Synneve Dahlin-Ivanoff, Amanda Lindblad, Ingvar Bosaeus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Body composition and hand grip strength in healthy community-dwelling older adults in sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap