Body esteem in a Western Australian cleft lip and/or palate cohort across 3 age groups

W. Nicholls, C. Harper, L. A. Selvey, S. Robinson, G. Hartig, Martin Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Body esteem in a Western Australian cleft lip and/or palate cohort across 3 age groups”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap