Bone mineral density and lifestyle among female students aged 16-24 years

Carina Elgán, A. K. Dykes, G. Samsioe

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Bone mineral density and lifestyle among female students aged 16-24 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap