Bone mineral density changes in young women: a two year study

Carina Elgán, A-K. Dykes, G. Samsioe

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Bone mineral density changes in young women: a two year study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap