Brands as activists: the Oatly case

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brands as activists: the Oatly case”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi