Breeding success of sympatric dabbling ducks in relation to population density and food resources

Johan Elmberg, Petri Nummi, Hannu Pöysä, Kjell Sjöberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  33 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Breeding success of sympatric dabbling ducks in relation to population density and food resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi