Bridging the accountability gap in hybrid organizations: the case of Copenhagen Malmö Port

Giuseppe Grossi, Anna Thomasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

65 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bridging the accountability gap in hybrid organizations: the case of Copenhagen Malmö Port”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap