Bridging the gap between theory and practice by the use of iterative processes

Mona Holmqvist Olander, Constanta Olteanu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bridging the gap between theory and practice by the use of iterative processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap