Budgeting in a time of austerity: the case of the Estonian central government

Kadri Jõgiste, Peeter Peda, Giuseppe Grossi

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  20 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Budgeting in a time of austerity: the case of the Estonian central government”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Affärsverksamhet och ekonomi

  Mark- och miljövetenskap

  Samhällsvetenskap