Buffer formulation affects the interaction between lysozyme and polymeric nanoparticles

Martin Lundqvist, Celia Cabaleiro-Lago

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Buffer formulation affects the interaction between lysozyme and polymeric nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar