Bullying and pain in school-aged children and adolescents: a cross-sectional study

Pernilla Garmy, Erika Hansson, Runar Vilhjalmsson, Gudrun Kristjansdottir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bullying and pain in school-aged children and adolescents: a cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap