Bullying, pain and analgesic use in school-age children

Pernilla Garmy, Erika Hansson, Rúnar Vilhjálmsson, Gudrún Kristjánsdóttir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bullying, pain and analgesic use in school-age children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap