Bus drivers' and assistant nurses' conceptualizations of food and meals during working hours

Eva Svederberg, Maria Nyberg, Klas Sjöberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    6 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Bus drivers' and assistant nurses' conceptualizations of food and meals during working hours”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap