"But can't you see they are lying": student moral positions and ethical practices in the wake of technological change

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    2 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”"But can't you see they are lying": student moral positions and ethical practices in the wake of technological change”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap