Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the Squadrone Volante: political and administrative developments at the Roman Curia, 1644-1692

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the Squadrone Volante: political and administrative developments at the Roman Curia, 1644-1692”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora