Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the associations and risk

G. Rutger Persson, Rigmor Elisabeth Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

144 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the associations and risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap