Cardiovascular risk factors in relation to dietary patterns in 50-year-old men and women: a feasibility study of a short FFQ

Christina E Persson, Elisabet Rothenberg, Per-Olof Hansson, Catharina Welin, Elisabeth Strandhagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiovascular risk factors in relation to dietary patterns in 50-year-old men and women: a feasibility study of a short FFQ”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap