Caring as a salutogenic aspect in teachers' lives

Marie Nilsson, Göran Ejlertsson, Ingemar Andersson, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Caring as a salutogenic aspect in teachers' lives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap