Cell biology of the tardigrades: current knowledge and perspectives

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell biology of the tardigrades: current knowledge and perspectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi