Cell therapy and transplantation in Parkinson's disease

O Lindvall, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cell therapy and transplantation in Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar