Challenges faced in daily life by persons with type 2 diabetes: a meta-synthesis

Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenges faced in daily life by persons with type 2 diabetes: a meta-synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap