Challenges of releasing audio material for spoken data: The case of the London–Lund Corpus 2

Nele Poldvere, Johan Frid, Victoria Johansson, Carita Paradis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenges of releasing audio material for spoken data: The case of the London–Lund Corpus 2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap