Changes in Mallard Anas platyrhynchos bill morphology after 30 years of supplemental stocking

Jocelyn Champagnon, Matthieu Guillemain, Johan Elmberg, Karin Folkesson, Michel Gauthier-Clerc

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  28 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Changes in Mallard Anas platyrhynchos bill morphology after 30 years of supplemental stocking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi