Characteristics of disability pensioners returning to work: an interview study among individuals with musculoskeletal disorders

Lena Edén, H. Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson, Britt Inger Ekström, Yvonne Johansson, Ido Leden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characteristics of disability pensioners returning to work: an interview study among individuals with musculoskeletal disorders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap