Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: a study of school website presentation

Lotta Anderson, Gunvie Möllås, Lisbeth Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: a study of school website presentation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Psychology