Characteristics of potentially pathogenic vibrios from subtropical Mozambique compared with isolates from tropical India and boreal Sweden

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  4 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Characteristics of potentially pathogenic vibrios from subtropical Mozambique compared with isolates from tropical India and boreal Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap