Characterization of alkane diol-CD complexes. Acid denitrosation of N-methyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide as a chemical probe

Celia Cabaleiro-Lago, Luis Garcia-Rio, Pablo Herves, Juan C. Mejuto, Jorge Perez-Juste

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of alkane diol-CD complexes. Acid denitrosation of N-methyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide as a chemical probe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Agrikultur & biologi