Characterization of Hydropsyche slossonae (Trichoptera: Hydropsychidae) capture net polypeptides

Louis Tessier, Jacques L. Boisvert, Lena B. M. Vought, Jean O. Lacoursière

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of Hydropsyche slossonae (Trichoptera: Hydropsychidae) capture net polypeptides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap