Charge dependent retardation of amyloid β aggregation by hydrophilic proteins

Anna Assarsson, Erik Hellstrand, Celia Cabaleiro-Lago, Sara Linse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Charge dependent retardation of amyloid β aggregation by hydrophilic proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar