Children’s musical and emotional meaning making: dialogicality in instructional interaction

Tina Kullenberg, Niklas Pramling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Children’s musical and emotional meaning making: dialogicality in instructional interaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap