Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization.

H. Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson, Ido Leden, Claes Rosenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

574 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap