Chronos minnesbank

Mattias Rylander (Designer), Hedvig Jalhed, Mattias Petersson (Kompositör), Daniel Hjorth (Kompositör), Qarin Wikström (Kompositör)

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputDesign

Sammanfattning

Chronos minnesbank är en experimentell opera i vilken besökarna behandlas som spelare istället för publik. Genom verket introducerades uppdragsinstruktioner för rollspelande operabesökare och den modulbaserade formen gav utrymme för dynamiskt sammansatta och varierade upplevelser utifrån ett och samma grundmaterial. Syftet med det konstnärliga arbetet var att pröva operabesökares benägenhet till interaktion med begränsade krav på improvisation och operaartisters förmåga till responsiv och immersiv gestaltning. Genom att författa, komponera, designa och sätta upp Chronos minnesbank har en omfattande samling scener med olika möjligheter till besökarinteraktion kunnat konceptualiseras och gestaltas. Den konceptuella utformningen resulterade i en saga, ett libretto, ett partitur, en scendesign och offentliga uppföranden.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2019-nov.-16

Nationell ämneskategori

  • Scenkonst (60405)

Nyckelord

  • scenografi
  • interaktiv
  • opera
  • platsspecifik
  • konstnärlig forskning

Citera det här