CLC- a novel susceptibility gene for allergic rhinitis?

M. Bryborn, Christer Halldén, T. Säll, L.O. Cardell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CLC- a novel susceptibility gene for allergic rhinitis?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap