Clinical approaches to treat peri-implant mucositis and peri-implantitis.

Stefan Renvert, Ioannis N Polyzois

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

62 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical approaches to treat peri-implant mucositis and peri-implantitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap