Clinical correlates of oral impacts on daily performances

Pia Andersson, Magnus Hakeberg, Gunn Karlberg, Anna-Lena Östberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    19 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical correlates of oral impacts on daily performances”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap