Clinical rating of dyskinesias in Parkinson's disease: use and reliability of a new rating scale

Peter Hagell, Håkan Widner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

94 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical rating of dyskinesias in Parkinson's disease: use and reliability of a new rating scale”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap