Clinical usefulness of retropulsion tests in persons with mild to moderate parkinson’s disease

Beata Lindholm, Erika Franzén, Wojciech Duzynski, Per Odin, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
59 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Clinical usefulness of retropulsion tests in persons with mild to moderate parkinson’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry