Co-teaching: möjligheter och utmaningar

  Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

  Sammanfattning

  Co-teaching – möjligheter och utmaningar

  Co-teaching kan ta sig olika uttryck men det som i huvuddrag avses här är när två personer (universitetslärare) helt och hållet planerar och genomför en kurs tillsammans. Den modell som kommer att beskrivas kallas även Team-teaching (Friend & Cook, 2004) vilket innebär att två lärare undervisar vid samma tillfälle inför samma studentgrupp. Presentationen har som mål att beskriva och reflektera över egna erfarenheter och lärdomar av co-teaching, dels i syfte att inspirera och dels med mål möta och utmana föreställningar om co-teaching.

  Läraryrket i såväl grund- som högre utbildning förknippas med ensamarbete. Min erfarenhet är att även om flera lärare är involverade i samma kurs, och därmed kan betraktas som ett arbetslag, sker såväl den praktiska som den innehållsliga uppdelningen av utanför den konkreta undervisningssituationen. I min presentation vill jag diskutera de möjligheter som co-teaching medger för lärarna såsom ökad kreativitet, delat ansvar, ökat engagemang och arbetsglädje, annan typ av förberedelse. Samtidigt vill jag naturligtvis poängtera vinsten för studenten i form av exempel på student-centrering som co-teaching medför.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2017
  EvenemangLärarlärdom 2017 -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensLärarlärdom 2017
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • co-teaching

  Citera det här