Co-worker dialogue: a tool for health, personal development, and an empowering development culture in the workplace

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Co-worker dialogue: a tool for health, personal development, and an empowering development culture in the workplace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap