Coelomocyte numbers and expression of HSP70 in wounded sea stars during hypoxia

Kristina Holm, Bodil Hernroth, Michael Thorndyke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coelomocyte numbers and expression of HSP70 in wounded sea stars during hypoxia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap