Collective autonomy in the European union: Theoretical, comparative and cross-border perspective on the legal regulation of collective bargaining

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Collective autonomy in the European union: Theoretical, comparative and cross-border perspective on the legal regulation of collective bargaining”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap