Combined ozone and biological treatment of oak wood leachate

Henric Svensson, Henrik Hansson, William Hogland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combined ozone and biological treatment of oak wood leachate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar