Commercialization of audit firms and auditors' subjective well-being

Yilia Ponomareva, Timur Uman, Pernilla Broberg, Emmy Vinberg, Karoline Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Commercialization of audit firms and auditors' subjective well-being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi