Common and rare vriants in genes associated with von Willebrand factor level variation: no accumulation of rare variants in Swedish von Willebrand disease patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Common and rare vriants in genes associated with von Willebrand factor level variation: no accumulation of rare variants in Swedish von Willebrand disease patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap