Community climate conversations: Engaging and empowering local action in a changing world

Thomas Beery, Kristen Schmitt, Julie Mcdonnell, Tansey Moore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Community climate conversations: Engaging and empowering local action in a changing world”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap