Comparison of different treatment modalities for oral halitosis

Seida Erovic Ademovski, Peter Lingström, Edwin Winkel, Albert Tangerman, G. Rutger Persson, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    23 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of different treatment modalities for oral halitosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap