Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards

Gun Paulsson, I. Wårdh, Pia Andersson, K. Öhrn

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    20 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap