Comparison of oral health status on admission and discharge in a group of geriatric rehabilitation patients

Pia Andersson, Ingalill Rahm Hallberg, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of oral health status on admission and discharge in a group of geriatric rehabilitation patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap