Competing corporate sustainability perceptions in a global retail organization

Ulf Elg, Jens Hultman, Axel Welinder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Competing corporate sustainability perceptions in a global retail organization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi